Α΄ ΤΑΞΗ

Δάσκαλοι της Α΄ τάξης είναι: Στο Τμήμα Α1 η κ. Παπαθανασίου Ελένη και στο Τμήμα Α2  η κ. Τσαμτσούρη Σοφία