Β΄ ΤΑΞΗ

Δάσκαλοι της Β΄ τάξης είναι: Στο Τμήμα Β1 η κ. Παναγιώτου Βασιλική και στο Τμήμα Β2 η κ.Θεοδώρου Μαριάνα