Γ΄ ΤΑΞΗ

Δάσκαλοι της Γ΄ τάξης είναι: στο Τμήμα Γ1 η κ. Καρβούνη Βάσω και στοΤμήμα Γ2 ο κ. Δρούγας Δημήτριος