Δ΄ ΤΑΞΗ

Δάσκαλοι στην Δ΄ τάξη είναι: στο Τμήμα Δ1 η κ. Γαντζούδη Ελένη- Κωνσταντινιά και στο Τμήμα Δ2 η κ. Σταυρογιάννη Μαρία