ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

Δάσκαλος της ΣΤ1 τάξης είναι ο κ. Εγγλέζος Παναγιώτης και της ΣΤ2 τάξης ο κ. Σαγιάς Γεώργιος