ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

2014-05-14 12:35

        Στις 13 και 14 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας επίσκεψη των υπευθύνων της Robo-Lamb με σκοπό την ενημέρωση των μαθητών για την εφαρμογή της Ρομποτικής με τη βοήθεια υπολογιστών.

     Οι μαθητές μεγαλύτερων τάξεων ( Γ΄-Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄) είχαν την ευκαιρία να συναρμολογήσουν μικρές ρομποτικές μηχανές , ακολουθώντας συγκεκριμένα  βήματα.