ΕΚΔΟΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

2013-04-26 10:22

 

  Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας το Γ1 τμήμα του σχολείου μας ανέλαβε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διατροφή και ψυχοσωματική υγεία». Σκοπός  είναι η προάσπιση και η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας.  Προσδοκία μας είναι, ενεργοποιώντας τη συμμετοχική δράση, οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες και κριτική σκέψη αφενός και αφετέρου αίσθημα ευθύνης για τις συνθήκες υγείας του κάθε μαθητή χωριστά, όσον αφορά τον εαυτό του, ως άτομο, ως μέλος της οικογένειας και της κοινωνίας  γενικότερα.

    Μεταξύ των υπόλοιπων δράσεων οι μαθητές του τμήματος σε συνεργασία με τη δασκάλα του τμήματος, κ. Τσιαχρή Παναγιώτα  και την εκπαιδευτικό της Φυσικής Αγωγής του σχολείου  κ.Κολοφωτιά Ευαγγελία, εξέδωσαν τη σχολική εφημερίδα <<Ροδοκόκκινη Παρέα>> με θέματα για την υγιεινή διατροφή.