ΜΙΑ ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ!

2013-04-26 11:14

 


CONCOURS VIDÉO CEO

2012-2013

De l’eau s’il vous plaît !

 

    Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού βίντεο «Νερό, παρακαλώ !» η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης στην Ελλάδα, αποτελούμενη από τα μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε. Δέσποινα Μαυροματάκη, Αγλαϊα Γαλανοπούλου και Φρόσυ Συνιώρη, αφού έλαβε υπ’ όψη τα συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης που είχε θέσει η CEO (συνέπεια σε σχέση με το νόημα των εκφωνήσεων – τεχνική κι αισθητική ποιότητα – γλωσσική αρτιότητα – σαφήνεια του μηνύματος - αυθεντικότητα – ικανότητα προφορικής έκφρασης), βραβεύει τις εξής συμμετοχές:

Για την κατηγορία Π/θμιας εκπαίδευσης τη συμμετοχή τους :

·   3ο Δημοτικό Λαμίας – Καθηγήτρια : Παρασκευή Ρήγα

Η παραπάνω συμμετοχή θα διαγωνιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ευχόμαστε στους βραβευμένους μαθητές του ΣΤ1  και στην καθηγήτριά τους καλή επιτυχία και στο εξωτερικό !!!