ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

2010-09-15 21:32

Την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 6 μ.μ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διευθυντή του Σχολείου και του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του Ολοήμερου Τμήματος με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών που παρακολουθούν τα μαθήματα του Ολοήμερου Τμήματος και συζήτησαν θέματα που αφορούν στην καλύτερη και αποδοτικότερη οργάνωση και λειτουργία του.