ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

2017-04-27 11:42

 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ  2017-2018

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ Τάξη πραγματοποιούνται από την 2η μέχρι και την 19η Μαΐου. Κατά το σχολικό έτος 2017 – 2018 στην Πρώτη Τάξη θα φοιτήσουν τα παιδιά που γεννήθηκαν  το 2011. Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1.     Yπεύθυνη δήλωση (Ν.1599) συμπληρωμένη  με τα ακριβή στοιχεία  του μαθητή, (τη δήλωση μπορείτε να την προμηθευτείτε από το σχολείο), για να πάρει το σχολείο μας τα στοιχεία και στη συνέχεια να εκδώσει Πιστοποιητικό Γέννησης.

   Για τους αλλοδαπούς μαθητές πρέπει να φέρουν οι γονείς τους Πιστοποιητικό Γέννησης αν υπάρχει ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (υποχρεωτικά). Κάθε δικαιολογητικό εγγραφής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.

2.     Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή - ΑΔΥΜ (Το έντυπο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το σχολείο).

3.    Βεβαίωση Φοίτησης  από το Νηπιαγωγείο.

4.        Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή      ΔΕΥΑΛ ή μισθωτήριο σπιτιού) προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια της σχολικής τους περιφέρειας.

5.      Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π) (Επίδειξή του για έλεγχο  πραγματοποίησης των προβλεπόμενων εμβολίων ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα δικαιολογητικά για εγγραφή στην Α΄ τάξη να κατατίθενται  στη διεύθυνση του σχολείου συμπληρωμένα  όλα μαζί.

ΩΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 10:00π.μ. με 12:00 καθημερινά

                                                                               Από τη Διεύθυνση του Σχολείου