ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ

2015-05-28 07:49

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄ Τάξη πραγματοποιούνται από την 2η μέχρι και την 19η Ιουνίου.Κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 στην Πρώτη Τάξη θα φοιτήσουν τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2009.Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 

1.  Πιστοποιητικό Γέννησης από το Δήμο*  (να έχει εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο) ή Ληξιαρχική πράξη γέννησης  για τους αλλοδαπούς μαθητές.

2. Ατομικό Δελτίο Υγείας (Το έντυπο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το σχολείο).

3. Βεβαίωση Φοίτησης - Παρακολούθησης από το Νηπιαγωγείο

4. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή  ΔΕΥΑΛ ή συμβόλαιο σπιτιού)

5. Βιβλιάριο Υγείας (Επίδειξή του για έλεγχο πραγματοποίησης των προβλεπόμενων εμβολίων).

 

  *Αναζητείται αυτεπάγγελτα από το σχολείο

Από την Διεύθυνση του σχολείου