ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΔΥΜ) ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΤΟΜΥ)

2018-04-30 11:42

Στην ΤΟΜΥ μπορώ  ΔΩΡΕΑΝ:

Να έχω τον Γενικό Ιατρό μου και τον Παιδίατρο μου

Να εξεταστώ

Να κάνω προληπτικό έλεγχο

Να εμβολιαστώ

Να παρακολουθούμαι για το νόσημα μου

(εκπαίδευση, παρακολούθηση, καθοδήγηση )

Να ενημερώνομαι για δράσεις

που αφορούν στην υγεία μου

Να απευθυνθώ σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού

Να απευθυνθώ για τη συστηματική παρακολούθηση

της υγείας του παιδιού μου

Να ενημερωθώ για ειδικά θέματα, όπως :

ψυχική υγεία, θηλασμός, κάπνισμα, διατροφή κ.α.

Να συνταγογραφήσω τα φάρμακά μου

 

Δικαιούμαι να γραφτώ στην ΤΟΜΥ εάν:

Είμαι κάτοικος Δήμου Λαμιέων

Είμαι ασφαλισμένος

Είμαι ανασφάλιστος

Για να γραφτώ στην ΤΟΜΥ χρειάζομαι:

αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

να γνωρίζω τον ΑΜΚΑ μου

έγγραφο απόδειξης διεύθυνσης κατοικίας

(ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.α.) ή σχετική υπεύθυνη δήλωση

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος σε άλλη ΤΟΜΥ

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

(αν θέλω να εγγράψω το παιδί μου)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 2η ΤΟΜΥ Έκθεση Λαμίας:

Παπαβασιλείου Δήμου 6 & Χαλμούκου,  35133 Λαμία

22310-38063

 tomy.lamia1@dypethessaly.gr

https://www.facebook.com/tomylamias1/

 https://tomylamia.blogspot.gr/