ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ-ΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

2017-11-13 15:18
    Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση αιφνίδιας ή και προγραμματισμένης αποχώρησης από το σχολείο μαθητή-τριας πριν από τη λήξη του διδακτικού ωραρίου, οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών-τριών που τους παραλαμβάνουν θα συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών από το χώρο του σχολείου μας. 
                                                                                    Από τη Δ/νση του 3ου Δημ.Σχολείου Λαμίας