Ε΄ ΤΑΞΗ

Δάσκαλοι στην Ε΄Τάξης είναι: στο Ε1  τμήμα είναι ο κ. Ηλιάδης Χαρίλαος και  στο Ε2 τμήμα η κ. Ρόγκου Μαρία